Kushtet e rëndësishme

Këto terma përfshijnë një numër dispozitash të rëndësishme që ndikojnë në të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja, të tilla si mohimet në kufijtë e përgjegjësisë së kompanisë ndaj jush në marrëveshjen tuaj për të mbuluar kompaninë për dëmet e shkaktuara nga keqpërdorimi juaj i forumit në Përgjegjësi për përdorimin tuaj dhe një marrëveshje për të arbitruar mosmarrëveshjet.

Leja jonë për të përdorur Forumin

Në varësi të këtyre kushteve, kompania ju lejon të përdorni forumin. Të gjithë duhet të pajtohen me këto terma për të përdorur forumin.

Kushtet për përdorimin e Forumit

Leja juaj për të përdorur forumin u nënshtrohet kushteve të mëposhtme:

 1. Ju duhet të jeni të paktën trembëdhjetë vjeç.

 2. Ju nuk mund të përdorni më forum nëse kompania ju kontakton drejtpërdrejt për të thënë se nuk mund të bëni.

 3. Ju duhet ta përdorni forumin në përputhje me përdorim i pranueshëm dhe standardet e përmbajtjes.

Përdorim i pranueshëm

 1. Ju nuk mund të shkelni ligjin duke përdorur forumin.

 2. Ju nuk mund të përdorni ose të përpiqeni të përdorni një llogari të një tjetri në forum pa lejen e tyre specifike.

 3. Ju nuk mund të blini, shisni, ose përndryshe bëni tregti me emrat e përdoruesve ose identifikuesve të tjerë unikë në forum.

 4. Ju nuk mund të dërgoni reklama, letra zinxhirore ose kërkesa të tjera përmes forumit, ose të përdorni forumin për të mbledhur adresa ose të dhëna të tjera personale për list ose bazat e të dhënave.

 5. Ju nuk mund të automatizoni hyrjen në forum, shfletuesit të shtesave ose shtesat, ose program tjetër kompjuterik që nuk është një shfletues në internet. Ju mund të perdorni forumin për ta indeksuar atë për një motor kërkimi publik, në qoftë se keni një të tillë.

 6. Ju nuk mund ta përdorni forumin për të dërguar postë elektronike në listat e shpërndarjes, grupet e lajmeve ose pseudonimet e postës në grup.

 7. Ju nuk mund të nënkuptoni gabimisht se jeni i lidhur me ose miratuar nga kompania.

 8. Ju nuk mund të lidhni lidhje me imazhe ose përmbajtje të tjera jo-hipertekstale në forumin në faqe të tjera në internet.

 9. Ju nuk mund të hiqni asnjë shenjë që tregon pronësi të pronarit nga materialet që shkarkoni nga forumi…

 10. Ju nuk mund të çaktivizoni, shmangni, ose anashkaloni çdo kufizim të sigurisë ose qasjes së forumit.

 11. Ju nuk mund të tendosni infrastrukturën e forumit me një vëllim të paarsyeshëm kërkesash, ose kërkesa të krijuara për të imponuar një ngarkesë të paarsyeshme në sistemet e informacionit që janë në themel të forumit.

 12. Ju nuk mund të impononi të tjerët përmes forumit.

 13. Ju nuk mund të inkurajoni ose ndihmoni askënd në shkelje të këtyre kushteve.

Standardet e Përhershme

 1. Ju nuk mund të paraqisni përmbajtje në forumin që është i paligjshëm, fyes ose ndryshe i dëmshëm për të tjerët. Kjo përfshin përmbajtje që janë ngacmuese, të papërshtatshme ose abuzive.

 2. Ju nuk mund të paraqisni përmbajtje në forumin që shkel ligjin, shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të kujtdo, shkel privatësinë e kujtdo, ose shkel marrëveshjet që ke me të tjerët.

 3. Ju nuk mund të paraqisni përmbajtje në forumin që përmban kodin e keq të kompjuterit, të tilla si viruse kompjuteri ose spyware.

 4. Ju nuk mund të paraqisni përmbajtje në forumin si thjesht mbajtës vendi, për të mbajtur një adresë të veçantë, emrin e përdoruesit ose identifikuesin tjetër unik.

 5. Ju nuk mund ta përdorni forumin për të zbuluar informacione që nuk keni të drejtë t’i zbuloni, si informacionet konfidenciale ose personale të të tjerëve.

Zbatim

Forumi mund të hetojë dhe ndjekë penalisht shkeljet e këtyre kushteve në masën më të plotë ligjore. Kompania mund të njoftojë dhe bashkëpunojë me autoritetet e zbatimit të ligjit në ndjekjen penale të shkeljeve të ligjit dhe këtyre kushteve.

Forumi Jone rezervon të drejtën të ndryshojë, redaktojë dhe fshijë përmbajtjen në forum për ndonjë arsye. Nëse besoni se dikush ka paraqitur përmbajtje në forum në kundërshtim me këto kushte na kontaktoni menjëherë.

Llogaria juaj

Ju duhet të krijoni dhe të regjistroheni në një llogari për të përdorur disa karakteristika të forumit.

Për të krijuar një llogari, duhet të siguroni disa informacione për veten tuaj. Nëse krijoni një llogari, ju pranoni të siguroni, minimumi, një adresë të vlefshme e-mail dhe ta mbani atë adresë të azhornuar. Ju mund ta mbyllni llogarinë tuaj në çdo kohë .