Veshtiresite e perzgjedhjes e te qenurit i/e mire & i/e keqe

Njeriu si njeri egziston,ndeshet me veten,dhe rritet me kohen,dhe percakton veten me pas…

E cilesova kete teme,per te reflektuar sa do pak midis njeri-tjetrit,mbi faktet apo nje lloje detyrimi,qe na detyron te behemi te mire apo te keqinj…

Cilat jane ato arsye & mendoni se keni vepruar mire/keq…?