Tema : 💬 " A mund te kete miqesi pas nje lidhje dashurie mes te dyve ? Po / Jo

Po / Jo

1 Like

PJO :stuck_out_tongue:

1 Like

Mendoj se nje “JO” e madhe

1 Like

Jo

1 Like