Telefoni i par dhe historiku i tij

Telefoni eshte nje mjet me i rendesishem komunikimi.Shpikesi i telefonit eshte Aleksander Beli (viti 1870). Me ndihmen e telefonit dy persona komunikojne me njeri-tjetrin.Per kete qellim eshte krijuar nje rrjet i gjere telefonik, i cili vazhdimisht behet me i madh, duke perfshire gjithe boten.Sot ky rrjet perdoret edhe ne fusha te tjera te komunikimit, si faksi, posta elektronike, interneti etj. Disa lloje te telefonav jane: aparati telefonik, mikrotelefoni dhe i fundit eshte rrjeti telefonik i cili mundeson qe dy persona te flasin me njeri-tjetrin.

3 Likes

Interesante

1 Like