Te punosh per te jetuar apo te jetosh per te punuar ...?

Njerzit sakrifikojne per vlerat monetare jeten dhe harrojne te jetojne… !

3 Likes

Pa pun nuk ka jete por njeriu duhet te gjej kohen edhe per te jetuar

Njeriu duhet të punoj për të Jetur, por sot shumica e njerzimit, punon për të mbijetuar !

Te punosh per te jetuar