Struktura identitetit ne relacion (raport) mashkull-femer

Mashkulli & femra e krijojne strukturen e identitetit ne raport me njeri-tjetrin…?