Sherbime falas në internet mesoni mbi kostot e tyre

Nëse jeni duke kerkuar sherbime falas në internet , ju jeni duke gabuar në zgjedhjen tuaj , “sepse asgje nuk ipet falas”.

Ka më mira kompani me renome Boterore , Shtetrore , Lokale qe kan zgjedhur të promovojn biznesin e tyre “mbi mashtrim”. Pasi kështu ata do të deportojnë të bëhën një emer i njohur më lehet.
Sepse sekreti është falas " mashtrimi është fshehur tek ofertat falas " për produktet e caktuara".
Sherbimet me oferta falas në internet jan bër po thuaj një mjet marketingu për kompani të caktuara.
Ofertat falas kjo në dukje të parë për gjdo përson duket joshese, pasi ju nuk paguani asnje kosto direkt " por e verteta është qe ka një kosto indirekte".
Gjdo sherbim falas bartë me vete rreziqe shtese të nderprejes së sherbimit pa paralajmërim.
Sherbime të kufizuara të produktit.
Nuk ipet mbështetje për produktin.
dhe një numer gjërash të ndryshme.
Por unë do ti sqaroj vetem disa nga to.

Nësë ju jeni duke zgjedhur oferta falas të ofruar në internet , unë thëm me plotë përgjegjesi se ju jeni duke bër gabim.
Kjo është një gjë e keqe për secilin qe zgjedh “ofertat falas” , qe aspak nuk jan falas në realitet.

Disa nga arsyet qe mos të zgjedhim oferta falas.

Këto kompani mund të zhduken në çdo kohë

Në çdo kohë, kompanit falas në faqet e internetit mund të vendosin të mbyllin ose ndryshoj biznesin e tyre dhe të nderprejn sherbimin e ofruar falas. Ata thjesht do të mbyllnin serverët e tyre dhe ju do të humbni oferten falas datat tuaj të internetit dhe të gjitha të dhënat. Kushtet e tyre të shërbimit u japin atyre mbrojtje të plotë ligjore për ta bërë këtë.
Ju do të humbni adresën tuaj të sherbimit , të krijuar në oferta falas

Nëse ata vendosin të mbyllin shërbimin ose të mbyllin oferten falas, të ofruar në internet për ju, atëherë ju do të humbni oferten sherbimin "produktin falas’ e qe u ishte ofruar më parë për ju. Në shumicen e rasteve ju nuk mund ta kopjoni atë produkt adresë ose t’i drejtoni përdoruesit në produktin tuaj ku ju keni marrë një ofertë falas.

Ata mund të shesin informacionin tuaj

Mos harroni se këto shërbime duhet të fitojnë para disi për të mbetur në biznes. Një rregull i mirë është nëse nuk paguani për të, atëherë jeni produkti.

Këto kompani gjejnë mënyra të tjera për të fituar para siç janë shitja e adresës tuaj të postës elektronike, informacionit personal dhe adresës tuaj të internetit tek ndërmarrjet e tjera. Kushtet dhe kushtet e tyre që askush nuk i lexon nuk u japin atyre imunitet të plotë juridik.

Yahoo njihet si një nderkompanitë më të mdhaja në botë qe ofrojn produkte falas përfshirë email add dhe gjera tjera, por yahoo ka shitur informacione përsonale 350 milion , të perdoruesve të sajë pa pelqimin e personave.

Gjithashtu Facebook , ka shitur me milion informacion , google , bing , msn , etj. Këto që janë kompanit lidere qe dominojnë në internet dhe qe duken të jenë ndër me të besushmet.
Shitjet bëhën gjithmon fshehurazi dhe nuk ipen informacione .
Edhe nëse këto shitje kuptohen me vone kompanitë mohojn të këne bër atë veprim duke mohuar për ta ruajtur reputacionin.
Kan deshmuar që nuk jan të besushme dhe se ofertat falas qe ofrohen nga këto kompani në realitet nuk jan falas , por kan një kosto.

Mbani mend asgje nuk ipet falas por ka një kosto.

Credit : forumi.im

1 Like