Rreth kategorisë Webmaster

Një Webmaster (rrjedhojë e bashkimit të fjalëve Web dhe Postmaster, lexohet uebmaster), është një person i cili është përgjegjës për mirëmbajtjen e një ose disa faqeve në internet dhe zakonisht është vet webmasteri i cili edhe e financon faqen. Detyra e një webmasteri konsiston në menaxhimin e serverit, të pajisjeve hardware, të software dhe të sistemeve të operimit, dizenjimi apo zhvillimi i faqes, komunikimi me vizitorin dhe shqyrtimi i trafikut.

Webmasterat zakonisht janë njohës të HTML për të menaxhuar shumë aspekte të faqes por në varësi të saj një webmaster mund të dijë edhe gjuhë skriptimi (scripting language) si PHP , Perl , Javascript , etj. Gjithashtu atyre mund t’iu nevojitet edhe të punojnë me menaxhim web serveri si Apache dhe të shërbejnë si administratorë serveri.

Puna e një webmasteri nuk ka të bëjë vetëm me anën teknike të faqes por edhe me menaxhimin e përmbajtjes të faqes, reklamimin, marketingun dhe si rrjedhim webmasteri është edhe një njeri që fiton nga puna e tij në mënyra të ndryshme.