Rreth kategorisë Mjekesia

Arti i mjekësisë konsiston në zbavitjen e pacientit ndërsa natyra kuron sëmundjen