Rafet El Roman – Senden Sonra Shqip

7ec0f2e832cd7a32adee545fcc21553a.360x360x1 Plaga ime nuk rrjedh gjak, as nuk bëhët kore!
Ata që shkojnë harrojnë, ata qe mbesin gjithmonë vuajn.
Edhe nese dua të iki nuk mundëm, aromë jotë është në ç’do vend.
Ç’do dite që u zgjova pa ty,
Fytyrën time të lodhur,
në pasqyrë kam parë,
Më beso nuk më ngjan aspak mua!

Nuk e di sa kohë ka kaluar që kur Shkove ti ,
Kështu , ashtu çdo moment që ka kaluar pa ty nuk e numërova.

Entuziazmi im, më është shkatërruar,
E zemra më është shtypur.
Shiko! Çfarë do të bëhëshim ? Shikoni çfarë jemi bërë.
Shpirti im nuk e deshironë këtë,kështu veshtirë se shkon.

Të jetoj kështu për mua, do të thotë vdekje.

Nësë pas teje unë kerkojë çka kishtë më heret. Unë jam i mësuar që të marrë frymë vuajtje!

Plaga ime nuk rrjedh gjak, as nuk bëhët kore!
Ata që shkojnë harrojnë, ata qe mbesin gjithmonë vuajn.
Edhe nese dua të iki nuk mundëm, aromë jotë është në ç’do vend.
Ç’do dite që u zgjova pa ty,
Fytyrën time të lodhur,
në pasqyrë kam parë,
Më beso nuk më ngjan aspak mua!

Nuk e di sa kohë ka kaluar që kur Shkove ti ,
Kështu , ashtu çdo moment që ka kaluar pa ty nuk e numërova.

Entuziazmi im, më është shkatërruar,
E zemra më është shtypur.
Shiko! Çfarë do të bëhëshim ? Shikoni çfarë jemi bërë.
Shpirti im nuk e deshironë këtë,kështu veshtirë se shkon.

Të jetoj kështu për mua, do të thotë vdekje.

Nësë pas teje unë kerkojë çka kishtë më heret. Unë jam i mësuar që të marrë frymë vuajtje!

Plaga ime nuk rrjedh gjak, as nuk bëhët kore!
Ata që shkojnë harrojnë, ata qe mbesin gjithmonë vuajn.
Edhe nese dua të iki nuk mundëm, aromë jotë është në ç’do vend.
Ç’do dite që u zgjova pa ty,
Fytyrën time të lodhur,
në pasqyrë kam parë,
Më beso nuk më ngjan aspak mua!

Nuk e di sa kohë ka kaluar që kur Shkove ti ,
Kështu , ashtu çdo moment që ka kaluar pa ty nuk e numërova.

Entuziazmi im, më është shkatërruar,
E zemra më është shtypur.
Shiko! Çfarë do të bëhëshim ? Shikoni çfarë jemi bërë.
Shpirti im nuk e deshironë këtë,kështu veshtirë se shkon.

Të jetoj kështu për mua, do të thotë vdekje.

Nësë pas teje unë kerkojë çka kishtë më heret. Unë jam i mësuar që të marrë frymë vuajtje!

1 Like