Në 40 vjet, një duhanpirës shpenzon 8.7 milion lekë!

Në 40 vite, një duhanpirës përllogaritet se shpenzon 8.7 milion lekë nëse do të konsumonte 3 paketa në ditë dhe minimalisht 1.4 milion lekë nëse do të konsumonte gjysëm pakete në ditë.

Vetëm në një vit, një duhanpirës shpenzon 77 mijë lekë nëse konsumon një paketë cigare dhe 219 mijë lekë nëse konsumon 3 paketa.
Shifrat janë përllogaritur nga Autoriteti Rajonal Shëndetësor i Tiranës, sipas të cilit, vetëm në një muaj, një duhanpirës shpenzon minimuni, nëse konsumon gjysëm pakete, 3.1 mijë lekë dhe maksimalisht, nëse konsumon 3 paketa, shpenzon 18.6 mijë lekë.
Duhanpirja në Shqipëri përllogaritet të arrijë në rreth 40 %, ose 950 mijë duhanpirës.

Ndërsa vihet re një rritje e dukshme e femrave duhanpirëse.

1 Like