Domain Suffix

Domain Suffix / Përcaktimi i Përfundimit të Domainit Prapashtesa e Domainit Një prapashtesë e domain është pjesa e fundit e një emri domain dhe shpesh është referuar si një “domen i nivelit të lartë” ose TLD. Ndërfaqjet e dominuara të domain-it përfshijnë “.com”, “.net” dhe “.org”, por ka dhjetëra prapashtesa të domain-it të miratuara nga ICANN. Çdo prapashtesë e domain ka për qëllim të përcaktojë llojin e faqes së internetit të përfaqësuar nga emri i domain-it. Për shembull, “.com” domenet janë të destinuara për faqet e internetit komerciale, ndërsa domainët “.org” do të përdoren nga organizatat. Megjithatë, meqenëse çdo entitet mund të regjistrojë emrat e domain me këto suffixes, prapashtesa e domain-it nuk përfaqëson gjithmonë llojin e internetit që përdor emrin e domain-it. Për shembull, shumë individë dhe organizata i regjistrojnë emrat e domain-it “.com” për qëllime jo-komerciale, meqë domain-i “.com” është më i njohuri. Secili vend gjithashtu ka një prapashtesë të veçantë të domain-it që ka për qëllim të përdoret për faqet e internetit brenda vendit. Për shembull, faqet e internetit braziliane mund të përdorin sufiksin e domainit “.br”, faqet e internetit kineze mund të përdorin sufiksin “.cn”, dhe faqet e internetit australiane mund të përdorin prapashtesën “.au”. Këto TLD të bazuara në vend, të referuara ndonjëherë si “kodet e vendit”, përdoren gjithashtu për të specifikuar versione të ndryshme të një faqeje ndërkombëtare. Për shembull, faqja kryesore gjermane për Google është “www.google.de” në vend të “www.google.com”.

1 Like