Digital Marketing per Startup

Marketingu Digital Për Fillostarët

Arritja e qëllimeve tuaja ose piketave themelore me fillimin tuaj nuk është e lehtë, pasi siç sugjeron emri, fillimi i udhëtimit tuaj sipërmarrës nënkupton ta bëni atë me pak burime në fillim.

“Duhet të jeni të sigurt se të gjitha përpjekjet, sado të vogla që të janë, nësë ato janë të planifikuara mirë dhe të ekzekutuara në mënyrë perfekte atëhër mund të presim për një sukses. Në fakt, "strategjitë tradicionale të marketingut nuk funksionojnë gjithmonë “.

Sipas konsulenteve të marketinugut më me tepër përvoja në marketing, para se të filloni të vendosni tulla në fillimin tuaj, do të duhet të mbështeteni në një themel të fortë. Një strategji fillestare e marketingut ndjek të njëjtin parim, sigurohuni që të keni të mbuluara bazat e mëposhtme: Le të shohim cilat.

1. Zgjidhni tregun tuaj

Siç theksojnë ekspërtet e marketingut, është e zakonshme që një themelues i startup-it të besojë se e gjithë bota do ta dojë produktin e tyre. Mbi të gjitha, themeluesit hanë, flenë dhe marrin frymë me produktet e tyre. Realiteti është krejt i ndryshëm, pasi që vetëm një pjesë e vogël e popullsisë do të interesohet për produktin tuaj.

Atëherë, si ta zgjedhim tregun? Ekzistojnë 4 faktorë që duhen marrë parasysh.

  1. Sigurohuni A ka në shtrirje “shënjestër madhësia e tregut një demografik rajonal ose kombëtar”?

  2. Ekonomia e tregut tuaj, a keni para për të shpenzuar në produktin tuaj?

  3. Konkurrenca e tregut, a është i mbingarkuar tregu juaj që synoni të ngritni? A ka shumë konkurrentë?

  4. Propozimi juaj i vlerës. A jemi përballë një propozimi vlere unik mjaftueshëm për të hyrë në tregun që synoni?

2. Përcaktoni suksesin tuaj

Suksesi është i ndryshëm për çdo fillestar biznesi. Cilado qoftë ideja juaj biznesit , mundesia e suksesit tuaj varet nga aftësitë tuaj të menaxhimit, do t’ju duhet ta përkufizoni targetin tuaj të biznesit, herët dhe ta përcaktoni atë në mënyrë të ngurtë. Dhe atë Shkruani-dërgojani të gjithë ekipit të biznesit tuaj. Sigurohuni që të gjithë ata që punojnë e dinë përkufizimin e kompanisë suaj në targetin që preferioni të punoni-investoni kështu që suksesit janë të gatshëme të punojnë në grup drejt tij.

Sigurohuni që ta mbani konsistente. Nuk ka rëndësi nëse e përkufizoni suksesin tuaj nga pajtimet, të ardhurat, fitimet apo ndonjë faktor tjetër. Ajo që ka rëndësi është se rritja reale është e lidhur dhe se ajo mund të matet në të njëjtën mënyrë çdo muaj.

Sigurohuni që metrikat tuaja themelore të jenë të matshme dhe specifike. Për shembull, le të themi që ju e keni përcaktuar suksesin si 50 pajtime të reja në muaj. Ju gjithashtu mund të matni shkallën e konvertimit të tre thirrjeve për t’u regjistruar. Ideja është që të kemi disa metrika shumë të vlefshme bazuar në veprimet e ndërmarra gjatë gjithë hinkës së blerjes së klientit (p.sh. pajtimet, shkarkimet e librave elektronikë). Mos u mundoni të matni gjithçka. Përqendrohuni në treguesit kryesorë të suksesit.

Hapi tjetër është caktimi i normave të konvertimit dhe vlerave të tyre. Merrni abonimet në gazetat, për shembull. 100 regjistrime të reja të gazetave në muaj mund të jenë një rritje e pabesueshme nëse shkalla e konvertimit tuaj është 20%. Kjo është, nëse 20% e abonentëve tuaj të gazetave bëhen klientë që paguajnë. Nga ana tjetër, nëse shkalla e konvertimit tuaj është afër 1%, 100 pajtimet në buletin mund të bëhen të papërfillshme.

Llogaritni (bazuar në të dhënat historike) kursin e konvertimit të pritjeve tuaja. Tani bëni të njëjtën gjë për të vlerësuar vlerën e jetës së një klienti. Nëse e dini se sa nga klientët tuaj të mundshëm konvertojnë dhe sa gjenerojnë, ato vlera mund t’i caktoni në qëllime.

3. Llogaritni buxhetin tuaj

Në fund të ditës, gjithçka bie në para. Sa mund t’ju lejojë të shpenzoni në një strategji marketingu që nga fillimi? Mos harroni se ndërsa marketingu përbrenda ka një kosto të lidhur prej 61% më pak se ajo e marketingut jashtë. Kur vendosni një buxhet në fillim të lojës, do të duhet të pranoni atë kufizim.

4. Shisni zgjidhjen, jo problemin

Shumë iniciativa fillestare përqendrohen në problem në vend që të japin zgjidhjen. Ka kuptim, natyrisht. Themeluesit hartojnë një zgjidhje për problemin, i cili e bën problemin motivimin e parë për një themelues. Por fatkeqësisht, është zgjidhja që tërheq klientët e mundshëm. Le ta pranojmë, ka qindra produkte që mund të zgjidhin problemin e, të themi, të produktivitetit të ulët, prandaj pse të mos ofroni ta bëni zgjidhjen tuaj zgjedhjen perfekte?