Diferenca e fjaleve

Diferenca midis fjales,Te dua & Te dashuroj
a ka ndryshim nga njera tjetra?