Hardware & Software


Windows Të gjithë kemi hasur qofte edhe një herë të vetme në një sistem operativ Windows , për këtë arsye kategoria windowa jep mundësine të gjithve te ndajne informacion mbi kete kategori, te pyesin apo te vene ne dukje eksperiencen e tyre me kete sistemi operativ MacOS Nga Mac OS 7.6, sistemi operativ Macintosh, fillimisht i lëshuar në 1984, u botua për herë të parë me këtë emër në 1996 . “Sistemi 1.0”, i cili u botua për herë të parë në vitin 1984 me Macintosh 128k, u modelua në sistemin operativ Lisa OS , i cili kishte disa funksione moderne dhe u zhvillua për kompjuterin e mëparshëm, por ekonomikisht të pasuksesshëm Apple Lisa . Linja Mac OS u dorëzua në kompjuterët dhe laptopët Macintosh dhe Mac midis 1984 dhe 2002, u shitën si një azhurnim falas dhe në disa raste u shitën individualisht. Në 1984 thjesht u quajt Sistem dhe nga 1987 e tutje u njoh edhe si Macintosh System Software . Linux Ja disa nga pikat e forcës së LINUX. Network Rrjeta lokale Local Area Network , LAN) është një rrjetë kompjuterik që lidhë kompjuterët dhe pajisjet tjera në një zonë gjeografike të kufizuar siç është shtëpia, shkolla, laboratoret kompjuterik ose zyrat punuese. Karakteristikat që e dallojnë rrjetin kompjuterik “LAN” nga ai “WAN” (wide area networks) janë: kualiteti më i madh në transferimin e të dhënave, zonë më e vogël gjeografike dhe mungesa e nevojës për linje tjetër të telekomunikacionit në shërbim. ARCNET, Token Ring si dhe disa tjera teknologji kanë qenë të përdorura në të kaluarën, por Ethernet dhe Wi-Fi janë dy teknologjitë që sot janë më të përdorura në botë.
Tema Përgjigjet Shikimet Aktiviteti
0 76 Prill 23, 2020
0 101 Prill 23, 2020
0 72 Prill 23, 2020
0 69 Prill 23, 2020
0 63 Prill 23, 2020